Chrzest (Baptismum)
Życie Kościoła - Siedem Sakramentów Świętych

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Jest bardzo bogatą rzeczywistością, obejmującą odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, życie nadprzyrodzone, dziecięctwo Boże, włączenie w Kościół, udział w kapłaństwie Chrystusowym i Ducha Świętego zamieszkującego w nas jak w świątyni. Za ten wielki zaszczyt i niepojęte dary dziękujmy Bogu:

Za łaskę chrztu świętego

Boże nieskończenie dobry i miłosierny! Od chwili chrztu świętego jestem Twoim przybranym dzieckiem. Obdarzyłeś mnie swoim życiem i uświęciłeś. W tym stanie pragnę wytrwać przez całe moje życie aby Cię ustawicznie wielbić i składać dziękczynienie,  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Obrzędy chrztu

1. Obrzędy rozpoczynają się zwykle odśpiewaniem odpowiedniego psalmu lub pieśni, po czym kapłan pozdrawia rodziców dziecka, chrzestnych i wszystkich zebranych. Następnie pyta rodziców jakie imię wybrali dla swojego dziecka. Na pytanie: o co proszą Kościół Boży dla dziecka N., odpowiadają: 
O chrzest (o wiarę, o przyjęcie do Kościoła, o życie wieczne...). Kapłan przypomina rodzicom obowiązek religijnego wychowania dziecka, zaś chrzestnych wzywa do wspierania ich w tym obowiązku. Na zakończenie obrzędów wstępnych kapłan kreśli na czole dziecka znak krzyża. To samo czynią rodzice i chrzestni
2. Uczestnicy chrztu siedząco słuchają słowa Bożego. Czyta się wyjątki z Pisma Św., związane z chrztem. Rodzice dziecka mogą wyrazić życzenie odczytania wybranego przez siebie wyjątku.
Po czytaniach biblijnych kapłan wygłasza homilię o chrzcie, o jego znaczeniu, skutkach i zobowiązaniach. Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna z dodaniem wezwań do Świętych, łącznie z patronem dziecka. Potem kapłan odmawia modlitwę z egzorcyzmem i wkłada rękę na dziecko.
3. Wszyscy udają się do chrzcielnicy ze śpiewem psalmu lub pieśni. Kapłan poświęca wodę lub odmawia modlitwę dziękczynną nad wodą już poświęconą. Następuje wyrzeczenie się zła. Kapłan przyjmuje od rodziców i chrzestnych wyznanie wiary, do którego dołączają się wszyscy obecni.
Najważniejszy obrzęd chrztu: kapłan wypowiada imię dziecka i zanurza je w wodzie lub polewa jego
głowę wodą chrzcielną mówiąc przy tym:

N. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Po chrzcie kapłan i namaszcza głowę dziecka Olejem Krzyżma, co oznacza, że należy ono odtąd do ludu Bożego i uczestniczy w godności kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa. Biała szata oznacza, że dziecko stało się nowym stworzeniem, przyobleczonym w Chrystusa. Zapalona świeca wskazuje na chrzest jako sakrament oświecenia. Chrystus stał się światłem dla nowo ochrzczonego na całe życie.Gdy nieochrzczony jest w niebezpieczeństwie śmierci, wtedy każdy mający intencję ochrzczenia, może je chrzcić zwykłą wodą. Polewa wtedy jego głowę trzy razy, wypowiadając przy tym słowa: 

N., Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Gdy czas na to pozwala, powinno się przed chrztem odmówić wyznanie wiary, a po chrzcie Ojcze nasz.

4. Na zakończenie wszyscy udają się do ołtarza z Najświętszym Sakramentem, śpiewając psalm lub pieśń. Tam wszyscy wspólnie odmawiają Ojcze nasz, które nowo ochrzczony przez całe życie będzie odmawiał jako przygotowanie do Komunii świętej. Potem kapłan błogosławi dziecko, jego rodziców, chrzestnych i obecnych.

Jest też zwyczaj polecania dziecka Matce Bożej w opieką, przy Jej ołtarzu.

Odnowienie obietnic chrztu

W najważniejszych momentach życia, jak: bierzmowanie czy dzień pierwszej Komunii świętej, odnawiamy obietnice złożone na chrzcie świętym:

Kapłan: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Dzieci: Wyrzekamy się. 

K.: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

D.: Wyrzekamy się.

K.: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

D.: Wyrzekamy się.

K.: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela meba i ziemi? 

D.: Wierzymy.

K.: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

D.: Wierzymy.

K.: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

D.: Wierzymy.

K.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

D.: Amen.

 

Komentarze   

 
0 #2 soler 2011-11-01 20:39
Obrzędy rozpoczynają się zwykle odśpiewaniem odpowiedniego psalmu lub pieśni, po czym kapłan pozdrawia rodziców dziecka, chrzestnych i wszystkich zebranych. Następnie pyta rodziców jakie imię wybrali dla swojego dziecka[ur=http ://www.xlpharma cy.orgl]xl pharmacy Po chrzcie kapłan i namaszcza głowę dziecka Olejem Krzyżma, co oznacza, że należy ono odtąd do ludu Bożego i uczestniczy w godności kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa.
Cytować
 
 
0 #1 Bożena 2011-02-04 22:45
W tym pięknym Kośćiółku,był chrzczony mój Wnuk Kacper,proszę Miłosiernego Jezusa o zdrowie dla niego i Jego Siostrzyczki.Bo żena.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości