Czytelnia
 • Publikacje religijne
  Postrzeganie wiary jako duchowej substancji udzielonej do wnętrza serca człowieka, która następnie powoduje osobiste doświadczenie dogłębnego przekonania o czymś czego nie postrzegają zmysły jest często przyjmowane w teologii ewangelickiej. Współczesny katechizm Kościoła katolickiego kładzie nacisk na jeszcze inny, również nadprzyrodzony charakter wiary, określając ją jako relację z Bogiem: ?Wiara jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga: równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił? (KKK 176).
 • DZIEJE DUSZY - św - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

  Teresa od Dzieciątka Jezus jest najmłodsza pośród doktorów Kościoła, ale jej żarliwe życie duchowe jest świadectwem tak wielkiej dojrzałości a intuicje wiary zawarte w jej pismach są tak rozległe i głębokie, że pozwalają jej zająć miejsce pośród wielkich mistrzów duchowości. [.. ] Teresa nie tylko pojęła i opisała głęboka prawdę o Miłości jako centrum i sercu Kościoła, ale nią żyła. [...] W obliczu pustki wielu słów św. Teresa proponuje inne rozwiązanie: jedyne Słowo zbawienia, które - jeśli zostanie zrozumiane i przeżyte w milczeniu - staje się źródłem nowego życia. Racjonalistycznej kulturze, opanowanej często przez praktyczny materializm, przeciwstawia swoją ?małą drogę?. która prowadzi do odkrycia sekretu wszelkiego istnienia: Miłości Bożej, która ogarnia i przenika całe ludzkie doświadczenie. Jan Paweł II

 • Objawienia Świętej Brygidy szwedzkiej

  Nie zapomnij wydrukować kopii tych objawień tak, byś zawsze miał je pod ręką jeśli przyjdą wielkie kataklizmy o ktorych ostrzega Biblia i nie będzie mozna polegać na zawsze dostępnej elektrzyczności.
  Książka ta jest jak zwierciadło w ktorym dusza moze widzieć plamy na sobie i uczyć się co jest miłe Bogu a co mu się nie podoba. Czytaj tę książke wielokrotnie, a nauczysz się jak masz kochać Boga i swego bliźniego, odrzucać to co ziemskie i przemijające, dążyć do tego co wieczne i niebieskie, znosić dla Chrystusa przeciwności tego świata, odrzucać jego dobrobyt i pokusy, dziękować Bogu w chorobie, nie pysznić się będąc w dobrym zdrowiu, nie być zarozumiałym w dobrobycie ani przygnębiony w czasie próby.

 • Małżeństwo i rodzina
  Człowiek nie żyje po to, żeby umrzeć, lecz by osiągnąć świętość, a wraz z nią szczęśliwe życie wieczne. Aby to było możliwe musi najpierw w nie uwierzyć, potem go zapragnąć, zatęsknić do własnego zbawienia, a następnie podjąć trud kroczenia do osobistej świętości, do wzrastania poprzez samowychowanie.
 • bl. Anna Katarzyna Emmerich

  Żywot i bolesna Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
  Autor: Anna Katarzyna Emmerich, Clemens Maria Brentano


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 108 gości