10 Przykazań Bożych
Modlitwy i rozważania - Wiara i modlitwa
 


PRZYKAZANIA BOŻE

WRAZ Z KOMENTARZEM KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

2072: Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie może od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka.

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

2086: Pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. Wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać. Jest On wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro. Któż mógłby nie pokładać w Nim całej swojej nadziei? Któż mógłby nie miłować Go, rozważając skarby dobroci i miłości, których nam udzielił? Stąd też wyrażenie, jakiego używa Bóg w Piśmie świętym na początku lub na końcu swoich przykazań: ?Ja jestem Pan".

2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA SWEGO, NADAREMNIE.

2142: Drugie przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie. Podobnie jak pierwsze, uwypukla cnotę religijności i określa bardziej szczegółowo nasze posługiwanie się słowem w sprawach świętych.

3. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ.

2185: W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia.

4.CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.

2197: Czwarte przykazanie rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu. Ukazuje porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy po Nim czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. Jesteśmy zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzielił swojej władzy.

2198: Przykazanie to jest sformułowane w sposób pozytywny. Określa obowiązki, jakie należy wypełnić. Jest wprowadzeniem do następnych przykazań, które dotyczą szczególnego poszanowania życia, małżeństwa, dóbr ziemskich, słowa. Stanowi jedną z podstaw nauki społecznej Kościoła.

5. NIE ZABIJAJ.

2258: Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się ?stwórczego działania Boga" i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej.

2262: W Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie: Nie zabijali (Mt 5,21) i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do pochwy.

6. NIE CUDZOŁÓŻ

2335: Każda z dwu płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga. Jedność mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest sposobem naśladowania w ciele wspaniałomyślności i płodności Stwórcy: ?Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24). Z tej jedności wywodzą się wszystkie pokolenia ludzkie.

2400: Cudzołóstwo i rozwód, poligamia i wolny związek są poważnymi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa.

7. NIE KRADNIJ.

2401: Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską.

8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.

2464: Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny wypływa z powołania ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie - przez słowa lub czyny - wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej; są poważną niewiernością Bogu i w tym sensie podważają podstawy Przymierza. I

9. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO.

2514: Święty Jan rozróżnia trzy rodzaje pożądania, czyli pożądliwości: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Zgodnie z katolicką tradycją katechizmową dziewiąte przykazanie zakazuje pożądania cielesnego [...].

10. ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.

2534: Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania dziewiątego, które odnosi się do pożądliwości ciała. Zabrania ono pożądania dóbr drugiego człowieka, które jest źródłem kradzieży, grabieży i oszustwa, zakazanych przez siódme przykazanie. ?Pożądliwość oczu" prowadzi do przemocy i niesprawiedliwości zakazanych przez piąte przykazanie. Zachłanność ma swe źródło - podobnie jak nierząd -w bałwochwalstwie zakazanym w trzech pierwszych przepisach Prawa. Dziesiąte przykazanie zwraca uwagę na intencję serca; wraz z dziewiątym przykazaniem streszcza ono wszystkie przykazania Prawa.

 

Komentarze   

 
+8 #102 MartaPlay 2015-10-03 09:55
Bardzo pomaga bo po jutrze mam sprawdzian
Cytować
 
 
+58 #101 roch 2015-09-23 17:38
Ztej strony można się wiele nauczyć
Cytować
 
 
+13 #100 misia 2015-09-20 16:45
Jamam jutro sprawdzian a zopomniałam 10 przykazan wienc ta stronapomaga :oops: :D :D
Cytować
 
 
+39 #99 katacheta 2015-09-15 04:54
Dzięki na religie sie przyda :D :D :lol: :lol: :lol: :lol:
Cytować
 
 
+10 #98 Kuba 2015-09-13 17:14
Jutro musze to zdać i juz umiem to super :P :lol: 8) :zzz
Cytować
 
 
-42 #97 Wiktoriaa 2015-09-10 12:07
Przecież to jest takie łatwe :D :* :D
Cytować
 
 
-11 #96 Zachariasz 2015-06-14 19:11
Brakuje drugiego przykazania, a dwa ostatnie to przecież jedno, ostatnie dziesiąte. Skąd i dlaczego takie rozbieżności? Cały prawdziwy dekalog można znaleźć w Księdze Wyjścia 20:2-17
Cytować
 
 
-8 #95 oliwka 2015-06-07 15:27
dzięki przypomniało mi się że mam jutro
sprawdzian :o
znowu
pozdrawiam oli.
Cytować
 
 
+63 #94 kapi koks 2015-05-28 17:54
Religia to nawet fajna lekcja bo siedzisz i nic nie robisz ale fajna strona można się nauczyć na 5 lub 6 :roll: :D
Cytować
 
 
+122 #93 Xxxxxxx 2015-05-28 04:09
Nazywam się Mateusz, mam 25 lat. Wstydzę się bo popełniłem trochę błędów w swoim życiu. Nie byłem za dobrym synem, prowadziłem po pijaku, paliłem marihuane ciągle. Pewnego dnia wstałem i powiedziałem sobie że pora coś zrobić ze swoim życiem. Zawsze byłem racjonalistą, jednak często mimo olewania religii, kiedy koniec końców było źle, zawsze jak nikt nie widział to klękałem i prosiłem o pomoc. Żałuję że kawałek swojego życia zmarnowałem i sprawiłem kłopoty moim bliskim.
Mimo mojego wieku, okazało się że mam talent do sportów walki. A teraz piszę to żeby "was" prosić o modlitwę za mnie samego. Dopiero się "uczę" wiary ale... skoro tyle razy prosiłem o pomoc i zawsze ją dostałem to znaczy że musi ktoś nad nami czuwać.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 138 gości