ENCYKLIKI - Jan Pawe? II
Dokumenty Ko?cio?a - Encykliki - Jan Pawe? II

  

REDEMPTOR HOMINIS ( Odkupiciel cz?owieka )(1979)
DIVES IN MISERICORDIA ( Bogaty w Mi?osierdzie )(1980)
LABOREM EXERCENS ( Wykonuj?c prac? )(1981)
SLAVORUM APOSTOLI ( Aposto?owie S?owian )(1985)
DOMINUM ET VIVIFICANTEM ( Pana i O?ywiciela )(1986)
REDEMPTORIS MATER ( Matka Zbawiciela )(1987)
SOLLICITUDO REI SOCIALIS ( Spo?eczna troska )(1987)
REDEMPTORIS MISSIO ( Misja Odkupiciela )(1990)
CENTESIMUS ANNUS ( Setna rocznica )(1991)
VERITATIS SPLENDOR ( Blask Prawdy)(1993) 
EVANGELIUM VITAE ( Ewangelia ?ycia )(1995)
UT UNUM SINT ( Aby byli jedno )(1995)
FIDES ET RATIO ( Wiara i rozum )(1998)
ECCLESIA DE EUCHARISTIA ( O Eucharystii w ?yciu Ko?cio?a )(2003)

 

ró?a

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci