Jezu Ufam Tobie
Boże Miłosierdzie - Jezu Ufam Tobie

 

 

 Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki
 Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu
 Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

Obraz "Jezu ufam Tobie"

Obraz ?Jezu ufam TobieObraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii Kościoła na wyraźne żądanie Jezusa, który przekazał je Siostrze Faustynie 22 lutego 1931 r. w Płocku.

Oto, co na ten temat napisała Siostra Faustyna: Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką.
Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według tego rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie
(Dz 44).

Obraz przedstawia więc zmartwychwstałego Zbawiciela, który przynosi ludziom pokój przez odpuszczenie grzechów, za cenę swej męki i śmierci krzyżowej. Promienie krwi i wody, płynące z przebitego włócznią Serca (niewidocznego na obrazie) oraz blizny po ranach ukrzyżowania przywołują wydarzenia z Wielkiego Piątku (por. J 19,17-18; 33-37). Obraz Jezusa Miłosiernego łączy więc w sobie te dwa ewangeliczne wydarzenia, które najpełniej mówią o miłości Boga do człowieka.

Treść tego obrazu bardzo ściśle wiąże się z liturgią II Niedzieli Wielkanocnej. Kościół czyta w tym dniu Ewangelię według św. Jana o ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa w Wieczerniku i ustanowieniu sakramentu pokuty (por.20,19-29).

Charakterystyczne dla tego wizerunku Chrystusa są dwa promienie. Jezus, zapytany o ich znaczenie, wyjaśnił Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz [...]. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga (Dz 299). Oczyszcza duszę sakrament chrztu i pokuty, a karmi je najobficiej Eucharystia - więc te dwa promienie oznaczają sakramenty i wszelkie łaski Ducha Świętego, którego biblijnym symbolem jest woda, oraz nowe przymierze Boga z człowiekiem zawarte we krwi Chrystusa.

Obraz nie tylko przedstawia Miłosierdzie Boże ale pełni również rolę znaku, który ma przypominać o obowiązku chrześcijańskiej ufności względem Boga i czynne] miłości w stosunku do bliźnich.

W opisie obrazu - z woli Chrystusa - są umieszczone słowa: Jezu ufam Tobie! Obraz ten - powiedział także Pan Jezus - ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków (Dz 742).

Do tak rozumianego kultu obrazu, polegającego na postawie chrześcijańskiej ufności i miłosierdzia, Jezus przywiązał specjalne obietnice: wiecznego zbawienia, dużych postępów na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci i wszelkie inne łaski, o które z ufnością ludzie prosić Go będą. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz 48).
Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego
(Dz 570)

Jezu ufam Tobie

Odpust zupełny za Koronkę
do Miłosierdzia Bożego

Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można w całej Polsce uzyskać odpust zupełny.
Penitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 r. wydała akt, w którym udziela pod zwykłymi warunkami odpustu każdemu wiernemu, który "pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum".
Dekret dotyczy całego terytorium Polski. Warunki to:

sakramentalna spowiedź,
Komunia św.,
modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.
Zezwolenie to odpowiedź na prośbę wyrażoną przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu, występującego w imieniu biskupów polskich zebranych na 315. Zebraniu Plenarnym w Częstochowie w dniach 29-30 listopada 2001 r.
W archidiecezji krakowskiej można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki już od 26 maja 2001 r. Z prośbą o to zwrócił się w ub. r. kard. Franciszek Macharski. W archidiecezji krakowskiej mogą go otrzymać - również pod zwykłymi warunkami - także osoby, które modlą się Koronką do Miłosierdzia Bożego we wspólnocie, której przewodniczy arcybiskup krakowski albo kapłan przez niego delegowany, a także chorzy i inni wierni, którzy modlą się za pośrednictwem radia lub telewizji.

 

Komentarze   

 
0 #63 Bożena 2015-07-16 11:23
NAJDROŻSZY JEZUSIE CHRYSTUSIE!!!NA SZ ZBAWICIELU!!! BŁAGAM CIĘ O ŁASKĘ NIUSTANNEGO NAWRACANIA DLA MOJEGO MĘŻA.W OSTATNIM CZASIE JEST BARDZO UPADŁY DUCHOWO...WOLNY CZAS SPĘDZA NA PRACY NA DZIAŁCE LUB NA TELEWIZJI...TY ZNASZ JEGO PORANIONE Z DZIECIŃSTWA SERCE.PROSZĘ CIĘ O ŁASKĘ PRZEBACZENIA DLA NIEGO!!!JEZU KOCHAM CIĘ!!!JEZU UFAM TOBIE CAŁYM SWOIM SERCEM!!!JEZUSI E SYNU DAWIDA ULITUJ SIE NAD NASZYM MAŁŻEŃSTWEM I ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI GRZESZNYMI!!!
Cytować
 
 
0 #62 Agnieszka 2015-07-15 07:28
Jezu ufam Tobie... zawsze... i w każdej godzinie. Wiem, że masz wobec mnie plany i ufam,że wiesz co jest dla mnie najlepsze i przybliży mnie do Ciebie.. Proszę Cie o błogosławieństw o dla całej mojej rodziny, o zdrowie i dar macierzyństwa po raz drugi, bo wiem że mój synek bardzo tego pragnie - ja z mężem również. Proszę też nieustannie o dar wiary dla mojego męża...
Cytować
 
 
0 #61 karolina 2015-06-21 11:04
Jezu, błogosław rodzicom,ewelin ie,adamowi i dawidowi, obdarz ich potrzebnymi łaskami
Cytować
 
 
+4 #60 Marcin 2015-04-10 11:57
Jezu Miłosierny, proszę uratuj moje małżeństwo, oświeć i nawróć moją żonę, abyśmy znowu byli razem dla Ciebie,siebie i naszych dzieci. Jezu Ufam Tobie!
Cytować
 
 
+2 #59 Agnieszka 2015-04-03 20:39
Jezu ufam tobie :-) kocham cię :-) jesteś moim nauczycielem :-) pragnę mieć dzieci proszę o łaskę :-) Jezu ufam tobie
Cytować
 
 
+2 #58 Hania 2015-03-17 13:52
Jezu proszę o otwarcie serca Kamila na moją miłość. Proszę abyś Go uzdrowił przed strachem jaki nie pozwala mu się zaangażować. Wiem, że mu zależy.
Jezu Ufam Tobie
Cytować
 
 
+3 #57 katarzyna 2015-03-12 22:45
Jezu ufam Tobie. Uzdrów moje ciało i moją duszę.Niech ma wiara będzie większa i trwalsza. Błagam Cię Panie przebacz nam wszystkie grzechy.Dziękuj ę za wszystko co mam
Cytować
 
 
+2 #56 Kasia 2015-03-11 09:26
Jezu Ufam Tobie, proszę Cię o łaskę dla moich dzieci Oliwi, Mikołaja, Jakuba
Cytować
 
 
+3 #55 Piotr 2015-03-06 20:13
Jezu Tylko w Tobie jedyna nadzieja

JEZU UFAM TOBIE - wiem ze mnie nie zawiedziesz.
Cytować
 
 
+2 #54 mar 2015-03-03 11:29
Jezu ufam Tobie i proszę Cię o łaskę pozostania w związku małżeńskim marka i kasi.Polecam Ci swój błąd z wielką ufnością że wszystkie sprawy potoczą się pomyślnie. Ty się tym zajmij Jezu.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 405 gości