Akt oddania si? Bo?enu Mi?osierdziu
Bo?e Mi?osierdzie - Jezu Ufam Tobie

  Jezu Ufam Tobie!

O najmi?osierniejszy Jezu, Twoja dobro? jest niesko?czona, a skarby ?ask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu mi?osierdziu, które jest ponad wszystkie dzie?a Twoje. Oddaj? si? Tobie ca?kowicie i bez zastrze?e?, a?eby w ten sposób móc ?y? i d??y? do chrze?cija?skiej doskona?o?ci. Pragn? szerzy? Twoje mi?osierdzie poprzez spe?nianie dzie? mi?osierdzia, tak wobec duszy, jak i cia?a, zw?aszcza staraj?c si? o nawrócenie grzeszników, nios?c pociech? potrzebuj?cym pomocy, chorym i strapionym. Strze? mnie wi?c, o Jezu, jako w?asno?ci swojej i chwa?y swojej. Jakkolwiek czasami dr?? ze strachu, u?wiadamiaj?c sobie s?abo?? moj?, to jednocze?nie mam bezgraniczn? ufno?? w Twoje mi?osierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu niesko?czon? g??bi? Twego mi?osierdzia, zaufali Mu i wys?awiali Je na wieki.
Amen.

 

Komentarze   

 
0 #14 mama 2016-03-29 06:45
Cytować
 
 
0 #13 Beata 2016-01-02 10:54
Panie Jezu wylecz moj? dusze i strze? ca?? moj? rodzin? i bliskich od z?a, diab?a .Jezu Ufam TOBIE
Cytować
 
 
0 #12 Darek 2015-07-09 17:53
Jezu, ulecz moj? dusz? i b?ogos?aw mojej rodzinie. B?d? uwielbiony za Twoje niesko?czone Mi?osierdzie.
Cytować
 
 
0 #11 Ania 2015-04-24 19:51
Jezu ja wiem ?e ty na mnie czekasz. A mi tak ci??ko z tego grzechu zrezygnowa?. Prosz? Ci? przemie? moje ?ycie.Jezu Ufam Tobie.prosz? Ci? jeszcze Jezu uwolnij mojego tate i moich znajomych z na?ogu alkoholizmu. Panie Jezu b?dz pozdrowiony i uwielbiony na wieki i Matka Bo?a.
Cytować
 
 
0 #10 Maciej 2014-12-10 16:45
Jezu Mi?osierny, Ty wiesz, ?e jestem s?aby duchem, umocnij mnie w ufno?ci w Twoje bezgraniczne Mi?osierdzie, oddaj? si? Tobie, Ty ratuj, Ty prowad?.
Cytować
 
 
0 #9 Maciej 2014-08-27 15:28
Jezusie Mi?osierny, prosz? Ci? o pomoc dla mnie, ratuj w mojej potrzebie b?agam.
Cytować
 
 
0 #8 Maciek 2014-01-19 20:38
Cytować
 
 
0 #7 Irena 2014-01-06 12:23
Cytować
 
 
0 #6 mirek 2013-01-11 00:03
Cytować
 
 
0 #5 hania 2012-07-18 11:44
Jezu ulecz moje cia?o i dusz?, otocz opiek? moj? ca?a rodzin?.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci