Kapłaństwo (Sacri Ordines)
Życie Kościoła - Siedem Sakramentów Świętych


     Przy wyliczaniu sakramentów, szóste miejsce zajmuje: kapłaństwo, które w dokumentach kościelnych nazywa się sakramentem święceń. Nazwa ta obejmuje święcenia diakonów, prezbiterów i biskupów. Tworzą oni tzw. hierarchię kościelną.
Spośród swoich uczniów Pan Jezus wybrał dwunastu apostołów i przygotowywał ich specjalnie do tego, aby po Jego odejściu dalej prowadzili na ziemi Jego zbawcze dzieło. Kapłanami uczynił ich we Wieczerniku, gdy po ustanowieniu Eucharystii (czyli po pierwszej Mszy świętej) powiedział do nich: ?To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,19; 1 Kor 11,24).
Przed wniebowstąpieniem zlecił im wielkie zadanie: ?Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego: ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,19-20).
Władzę kapłańską przekazywali apostołowie, a potem ich następcy, biskupi, przez włożenie rąk i modlitwę (1 Tm 4,14; Dz 6, 6), która dostosowana jest do święceń biskupa, prezbitera i diakona.

Modlitwa o powołania kapłańskie

Panie Jezu Chryste, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i sługami. Spraw, aby odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twój Kościół i byli światłością dla świata.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 206 gości