Litania do Najdro?szej Krwi Serca Pana Jezusa
Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, us?ysz nas. Chryste, wys?uchaj nas. 
Ojcze z nieba, Bo?e, zmi?uj si? nad nami. 
Synu, Odkupicielu ?wiata, Bo?e, zmi?uj si? nad nami. 
Duchu ?wi?ty, Bo?e, zmi?uj si? nad nami. 
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e, zmi?uj si? nad nami. 
 
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wcielonego S?owa Bo?ego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu sp?ywaj?ca na ziemi?, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, tryskaj?ca przy biczowaniu, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, brocz?ca spod cierniowej korony, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przelana na krzy?u, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zap?ato naszego zbawienia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zdroju mi?osierdzia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zwyci??aj?ca z?e duchy, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, m?stwo M?czenników, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, rodz?ca Dziewice, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ostojo zagro?onych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, och?odo pracuj?cych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, pociecho p?acz?cych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutuj?cych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, otucho umieraj?cych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, pokoju i s?odyczy serc naszych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zadatku ?ycia wiecznego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otch?ani czy??cowej, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwa?y i czci najgodniejsza, wybaw nas. 
 Przyk?adowy obraz 
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Panie. 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Panie. 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.
 

K. Odkupi?e? nas, Panie, Krwi? swoj?.
W. I uczyni?e? nas królestwem Boga naszego.

Módlmy si?: Wszechmog?cy, wieczny Bo?e, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowi?e? Odkupicielem ?wiata i Krwi? Jego da?e? si? przeb?aga?, daj nam, prosimy, godnie czci? zap?at? naszego zbawienia i dzi?ki niej doznawa? obrony od z?a doczesnego na ziemi, aby?my wiekuistym szcz??ciem radowali si? w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

YouTube - Litania do Najdro?szej Krwi Chrystusa Pana
4 minut(y) 32 sekund(y)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 53 goĹ›ci