Katechizm Kościoła Katolickiego
Modlitewnik - Mały katechizm
 

SPIS TREŚCI

Konstytucja Apostolska "Fidei depositum"
Wstęp (1-25)

Część pierwsza (26-1065)
WYZNANIE WIARY 

Dział pierwszy: "WIERZĘ" - "WIERZYMY" (26-184)
Wprowadzenie (26)
Rozdział pierwszy: CZŁOWIEK JEST "OTWARTY" NA BOGA (27-49)
Rozdział drugi: BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI (50-141)
Rozdział trzeci: CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU (142-184)
Dział drugi: WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (185-1065)
Symbole wiary (185 -197)
Rozdział pierwszy: WIERZĘ W BOGA OJCA (198-421)
Rozdział drugi: WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO (422-682)
Rozdział trzeci: WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO (683-1065)
 

Część druga (1066-1690)
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dlaczego liturgia? - Co znaczy pojęcie "liturgia"? - Liturgia jako źródło Życia - Modlitwa i liturgia - Katecheza i liturgia (1066-1075)
Dział pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA (1076-1209)
Wprowadzenie (1076)
Rozdział pierwszy: MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KOŚCIOŁA (1077-1134)
Rozdział drugi: CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO (1135-1209)
Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA (1210-1690)
Wprowadzenie (1210-1211)
Rozdział pierwszy: SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (1212-1419)
Rozdział drugi: SAKRAMENTY UZDROWIENIA (1420-1532)
Rozdział trzeci: SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII (1533-1666)
Rozdział czwarty: INNE CELEBRACJE LITURGICZNE (1667-1690)
 

Część trzecia (1691-2557)
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Wprowadzenie (1691-1698)
Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM (1699-2051)
Wprowadzenie (1699)
Rozdział pierwszy: GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ (1700-1876)
Rozdział drugi: WSPÓLNOTA LUDZKA (1877-1948)
Rozdział trzeci: ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA (1949-2051)
Dział drugi: DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ (2052-2557) 
Wprowadzenie (2052-2082)
Rozdział pierwszy: "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM" (2083-2195) 
Rozdział drugi: "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO" (2196-2557)
 

Część czwarta (2558-2865)
MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dział pierwszy: MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM (2558-2758)
Wprowadzenie (2558)
Czym jest modlitwa? (2559-2565)
Rozdział pierwszy: OBJAWIENIE MODLITWY. POWSZECHNE POWOŁANIE DO MODLITWY (2566-2649)
Rozdział drugi: TRADYCJA MODLITWY (2650-2696)
Rozdział trzeci: ŻYCIE MODLITWY (2697-2758)
Dział drugi: MODLITWA PAŃSKA "OJCZE NASZ" (2759-2865)
 
 
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 222 gości