Ma??e?stwo (Matrimonium)
?ycie Ko?cio?a -


?wi?ty Pawe? widzi sakrament ma??e?stwa w ?wietle zwi?zku Chrystusa z Ko?cio?em: ?M??owie, mi?ujcie ?ony bo i Chrystus umi?owa? Ko?ció?... Tajemnica to wielka, a ja mówi? to w odniesieniu do Chrystusa i do Ko?cio?a". (Ef 5,25. 32).

Przygotowanie do ma??e?stwa

Decyzja podejmowana przed zawarciem ma??e?stwa obejmuje ca?e ?ycie, dlatego staranne przygotowanie do niej jest spraw? powa?n?.
Dalsze przygotowanie do ma??e?stwa zaczyna si? w rodzinie chrze?cija?skiej. ?ywy przyk?ad rodziców posiadaj? najwi?ksz? moc kszta?tuj?c?. Niezast?pion? warto?? maj? ich pouczenia i przestrogi oparte na bogatym do?wiadczeniu.
Do bli?szego przygotowania do ma??e?stwa nale?? kursy przygotowawcze; spotkania m?odzie?y z m?odymi ma??e?stwami w parafii, rozmowy z proboszczem w ramach przygotowania do ?lubu, gruntowna spowied? przedma??e?ska (generalna, gdy zachodzi  potrzeba), Komunia ?wi?ta i b?ogos?awie?stwo rodziców.

Obrz?dy

Sakrament ma??e?stwa wprowadza w ?ycie publiczne w Ko?ciele, st?d powinno si? go udziela? wobec bli?nich, podczas liturgii, w obecno?ci ksi?dza i ?wiadków spo?ród spo?eczno?ci wiernych (katechizm).
Sakrament ma??e?stwa nale?y zwykle zawiera? podczas Mszy ?wi?tej, po Ewangelii i homilii Kap?an pyta narzeczonych czy chc? dobrowolnie, bez przymusu zawrze? zwi?zek ma??e?ski, w nim wytrwa? we wzajemnej mi?o?ci i wierno?ci oraz z mi?o?ci? przyj?? i po katolicku wychowa? potomstwo. Potem wszyscy ?piewaj? hymn do Ducha ?wi?tego, po którym narzeczem podaj? sobie prawe d?onie. Kap?an wi??e je ko?cem stu?y. Nowo?e?cy wypowiadaj? kolejno s?owa przysi?gi ma??e?skiej:

Ja, N., bior? ciebie, N., za ?on? (za m??a) i ?lubuj? ci mi?o??, wierno?? i uczciwo?? ma??e?sk? oraz ?e ci? nie opuszcz? a? do ?mierci. Tak mi dopomó?, Panie Bo?e wszechmog?cy w Trójcy jedyny i Wszyscy ?wi?ci.

Kap?an kontynuuje Msz? ?wi?t? od Modlitwy powszechnej, w której w szczególny sposób prosi o ?aski Bo?e dla nowo?e?ców. Na ko?cu Mszy udziela im specjalnego b?ogos?awie?stwa uroczystego.

Modlitwa o ?wi?te ma??e?stwa

Bo?e, który jeste? ?ród?em wszelkiej ?wi?to?ci, z Twojej woli zbawienie cz?owieka i spo?eczno?ci ludzkiej ??czy si? ?ci?le ze szcz??ciem wspólnoty ma??e?skiej i rodzinnej; spraw ?askawie, aby dzieci cieszy?y si? mi?o?ci? rodziców, a ogniska domowe by?y szko?? modlitwy i cnót chrze?cija?skich dla nowych pokole? w Ko?ciele ?wi?tym. Amen.

 

Komentarze   

 
+1 #13 Arletta Bolesta 2016-02-18 14:14
Cytować
 
 
+1 #12 izolda 2014-04-20 09:33
OK ; MALZENSTWO ?????, ale czy sluszne jest to . zeby maz znecal sie cale zycie pomimo wiernosci , powiem tak cierpialam 35 lat , jesli ktos cierpial ????? ; W KONCU ODESZLAM : I NIECH PAN BOG MNIE TERAZ OSADZI ; ALE NIE BEDZIE MNIE OKLADAL MAZ KTORY PRZYSIEGAL PRZED BOGIEM . CZY JEST KTOS KTO BAL SIE ZASNAC W NOCY ; BO NIE WIE CO ZROBI MAZ , czy przytuli ,czy pobije ?????
Cytować
 
 
-2 #11 Lucyna 2013-06-12 06:36
TO DZI?KI TRUDNYM SYTUACJOM W MA??E?STWIE -ZDRADOM ,PRZWROTNO?CI braku szacunku dla ??owa ZROZUMIA?AM SENS NIEROZERWALNO?C I MA??ENSKIEJ .To w?a?nie ?ycie na wy??cznos? w SAKRAM?CIE MA SENS I JEST PRAWD? I JEDYN? DROG? DO PRACY NAD SOB? I I BUDOWANIA ZAUFANIA BOGU
Cytować
 
 
+1 #10 aneta 2011-11-01 22:49
Jak jeszcze Palikot wejdzie do wladzy to wszystko bedzie mozna.
Cytować
 
 
-1 #9 xxxxx 2010-11-21 20:15
uch jak ja ich nie lubie w glowach sie poprzewracalo z tego wszystkiego nie wiem czemu ale mam w sobie tak? nienawisc do homow ze normalnie mnie r?ka sw?dzi uch ale ich nienawidze to choroba ludzkosci szkoda tyle sie ludzi marnuje Zadnego slubu taki wielki c... jak m?yn stoi
Cytować
 
 
-1 #8 marcin 2010-11-21 20:10
osobiscie nie mam nic do homo bo zadnego nie znam i nie moge sie wypowiedziec zetelnie na ich temat ale JESTEM PRZECIW SLUBOM W KOSCIELE BO WEDLUG PISMA ?W I KOSCIO?A TAKI ZWIAZEK TO GRZECH NIE ? TO UDERZA W TRADYCYJNA RODZINE I DEWASTUJE PSYCHIKE MA?YCH NIEWINNYCH DZIECI TO ZLE ?AL DUSZY KTORA CIESZY MNIE FAKT ZE NA SADZIE PO SMIERCI KAZDY DOSTANIE TO NA CO ZASLUZY HA
Cytować
 
 
0 #7 marcin 2010-11-21 20:01
Cytować
 
 
0 #6 zibi 2010-11-18 04:19
Cytować
 
 
+2 #5 Mariusz 2010-09-27 15:00
Cytować
 
 
0 #4 justyna 2010-09-09 10:14
homo pary niech sie tu nie wypowiadaja, idzcie sobie na wirtulana polske, oneta lub interie i tam gloscie swoje chore poglady.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 80 goĹ›ci