Małżeństwo (Matrimonium)
Życie Kościoła - Siedem Sakramentów Świętych


Święty Paweł widzi sakrament małżeństwa w świetle związku Chrystusa z Kościołem: ?Mężowie, miłujcie żony bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię to w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła". (Ef 5,25. 32).

Przygotowanie do małżeństwa

Decyzja podejmowana przed zawarciem małżeństwa obejmuje całe życie, dlatego staranne przygotowanie do niej jest sprawą poważną.
Dalsze przygotowanie do małżeństwa zaczyna się w rodzinie chrześcijańskiej. Żywy przykład rodziców posiadają największą moc kształtującą. Niezastąpioną wartość mają ich pouczenia i przestrogi oparte na bogatym doświadczeniu.
Do bliższego przygotowania do małżeństwa należą kursy przygotowawcze; spotkania młodzieży z młodymi małżeństwami w parafii, rozmowy z proboszczem w ramach przygotowania do ślubu, gruntowna spowiedź przedmałżeńska (generalna, gdy zachodzi  potrzeba), Komunia święta i błogosławieństwo rodziców.

Obrzędy

Sakrament małżeństwa wprowadza w życie publiczne w Kościele, stąd powinno się go udzielać wobec bliźnich, podczas liturgii, w obecności księdza i świadków spośród społeczności wiernych (katechizm).
Sakrament małżeństwa należy zwykle zawierać podczas Mszy świętej, po Ewangelii i homilii Kapłan pyta narzeczonych czy chcą dobrowolnie, bez przymusu zawrzeć związek małżeński, w nim wytrwać we wzajemnej miłości i wierności oraz z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo. Potem wszyscy śpiewają hymn do Ducha Świętego, po którym narzeczem podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły. Nowożeńcy wypowiadają kolejno słowa przysięgi małżeńskiej:

Ja, N., biorę ciebie, N., za żonę (za męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący w Trójcy jedyny i Wszyscy Święci.

Kapłan kontynuuje Mszę świętą od Modlitwy powszechnej, w której w szczególny sposób prosi o łaski Boże dla nowożeńców. Na końcu Mszy udziela im specjalnego błogosławieństwa uroczystego.

Modlitwa o święte małżeństwa

Boże, który jesteś źródłem wszelkiej świętości, z Twojej woli zbawienie człowieka i społeczności ludzkiej łączy się ściśle ze szczęściem wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej; spraw łaskawie, aby dzieci cieszyły się miłością rodziców, a ogniska domowe były szkołą modlitwy i cnót chrześcijańskich dla nowych pokoleń w Kościele świętym. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 175 gości