Litania do Matki Bożej Miłosierdzia
Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący 
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.
 
Matko pięknej miłości,
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających. 
 Przykładowy obraz 
 
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.
 
Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny 
dar miłosierdzia Bożego, 
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji 
uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią 
Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie, 
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla 
ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie 
za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu 
Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u 
Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym 
i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie 
z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia 
ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas 
orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.
Przykładowy obraz 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Komentarze   

 
0 #25 antoni 2016-02-19 20:02
MATKO MILOSIERDZIA WYPROS POTRZEBNE LASKI U TWOJEGO SYNA WIERZE W TWOJA MOC SAM NIC NIE POKONAM -JEZU UFAM TOBIE :roll:
Cytować
 
 
+1 #24 toni 2015-12-12 14:11
MATKO MILOSIERDZIA UFAM ZE PODASZ MI SW DLON MOZE DOTKNIE MNIE CUD RADOSCI I WYJDE NA PROSTA Z TRUDU KREDYTOWYMI--AM EN JEZU UFAM TOBIE
Cytować
 
 
0 #23 antoni 2015-12-12 13:53
SW PANI MILOSIERDZIA POMOZ BLAGAM BO SAM NIE PORADZE WEZ POD SWOJ PLASZCZ MNIE I PROWADZ MILOSIERNA PANI ZLITUJ SIE NAD PROSBAMI UFAM ZE U SYNA WYPROSISZ LASKI -PROSZE--AMEN
Cytować
 
 
+2 #22 daniel 2015-07-28 10:25
Trzymaj mnie i moja żonę i nasze dzieci w opiece i daj nam radosc
Cytować
 
 
+3 #21 AsiaSo 2015-06-07 20:28
Matko Milosierdzia, pomoz mi, prosze!
Cytować
 
 
+4 #20 Joanna 2015-01-27 22:49
Proszę Cię Matko Boża o dar i łaskę zdrowia i życia dla mojego ciężko chorego Taty Feliksa. Tak bardzo go kocham.Pozwól mu jeszcze pocieszyć się życiem.
Cytować
 
 
+3 #19 nika 2015-01-15 00:06
Proszę o wyzwolenie ze zła mojrgo męża. Był dobrym człowiekiem a teraz szatan go owladnał. Modlę się aby wrócił na drogę Boga i abyśmy mogli się radować jako rodzina. Ja i dzieci prosimy Cię co wieczór o to matenko. Niech moje dzieci zobaczą jak wielki jedt Bóg.
Cytować
 
 
+2 #18 nika 2015-01-15 00:06
Proszę o wyzwolenie ze zła mojrgo męża. Był dobrym człowiekiem a teraz szatan go owladnał. Modlę się aby wrócił na drogę Boga i abyśmy mogli się radować jako rodzina. Ja i dzieci prosimy Cię co wieczór o to matenko. Niech moje dzieci zobaczą jak wielki jedt Bóg.
Cytować
 
 
+2 #17 Jerzy 2014-08-27 03:48
Matko Miłosierdzia
Błagam Cię uproś u Swojego Syna i Pana Boga Ojca pomoc dla mnie w odzyskaniu zdrowia i poradzenia sobie z problemami w życiu i pracy. Błagam Cię również o pomoc w zdrowiu i poradzeniu sobie w życiu dla Marcinka
Cytować
 
 
+2 #16 Ulka 2014-07-24 00:02
Mateńko kochana błagam cię o uwolnienie mnie z tej ciężkiej sytuacji ty to znasz Matuchno oddaję ci moją całą rodzinę moje dzieci i wnuki uproś dla nas miłosierdzie Boże aby nastała odmiana dla całej rodziny prosi matka
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 160 gości