PAN JEZUS O WALCE DUCHOWEJ
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1760.

+ KONFERENCJA O WALCE DUCHOWEJ

- Córka Moja, chc? ci? pouczy? o walce duchowej. Nigdy nie ufaj sobie, ale ca?kowicie zdaj si? na wol? Maj?. W opuszczeniu, ciemno?ci i ró?nych w?tpliwo?ciach uciekaj si? da Mnie i da kierownika swego, on ci odpowie zawsze w Moim imieniu. Nie wchod? w targ z ?adn? pokus?, zaraz zamykaj si? w Sercu Moim, a przy pierwszej sposobno?ci odkryj j? przed spowiednikiem. Mi?o?? w?asn? postaw na ostatnim miejscu, aby nie kazi?a uczynków twoich. Z wielk? cierpliwo?ci? zno? sama siebie. Nie zaniedbuj umartwie? wewn?trznych. Zdanie prze?o?onych i spowiednika, zawsze usprawiedliwiaj w sobie. Uciekaj od szemrz?cych, jak od zarazy. Niech wszyscy post?puj?, jak im si? podoba, ty post?puj tak, jak ??dam od ciebie. Zachowuj jak najwierniej regu??. Po doznanych przykro?ciach my?l, co by? mog?a uczyni? dobrego dla osoby, która ci cierpienie zada?a. Nie wylewaj si? na zewn?trz. Milcz kiedy ci? upominaj?; nie pytaj o zdanie wszystkich, ale swego kierownika; przed nim b?d? szczera i prosta jak dziecko. Nie zniech?caj si? niewdzi?czno?ci?; nie badaj ciekawie dróg, którymi ci? prowadz?; gdy znudzenie i zniech?cenie zako?acze do twego serca, uciekaj sama od siebie i kryj si? w Sercu Moim. Nie l?kaj si? walki, sama odwaga cz?sto odstrasza pokusy i nie ?mi? na nas uderza?. Walcz zawsze z tym g??bokim przekonaniem, ?e Ja jestem przy tobie. Nie kieruj si? uczuciem, bo ono nie zawsze jest w twej mocy, ale ca?a zas?uga w woli si? mie?ci. B?d? zawsze zale?na w rzeczach najdrobniejszych od prze?o?onych. Nie ?udz? ci? pokojem i pociechami, ale gotuj si? do wielkich walk. Wiedz o tym, ?e jeste? obecnie na scenie, gdzie ci si? przypatruje ziemia i niebo ca?e; walcz jako rycerz, abym Ci? móg? nagradza?; nie l?kaj si? zbytecznie, bo nie jeste? sama.(Dz 1760)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 37 goĹ›ci