DOBRO? BO?A W PODTRZYMYWANIU ?WIATA
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1749.

+ NIESKO?CZONA DOBRO? BO?A PRZY OZDOBIENIU ?WIATA CA?EGO W PI?KNO, ABY UPRZYJEMNI? CZ?OWIEKOWI CZAS BYTOWANIA NA ZIEMI.

O Bo?e, jak hojnie rozlane jest mi?osierdzie Twoje, a wszystko to uczyni?e? dla cz?owieka. O, jak bardzo musisz kocha? tego cz?owieka, kiedy Twa mi?o?? tak czynna dla niego. O Stwórco mój i Panie, wsz?dzie widz? ?lady, Twej r?ki i piecz?? Twego mi?osierdzia, które otacza wszystko co jest stworzone. O mój Stwórco najlito?ciwszy, pragn? Ci z?o?y? cze?? w imieniu tych wszystkich starze? i tworów, bezdusznych, wzywam ca?y wszech?wiat da uwielbienia mi?osierdzia Twego. O, jak wielka jest dobro? Twoja Bo?e.(Dz 1749)

 

1750.

KOSMOS UWIELBIA MI?OSIERDZIE BO?E

B?d? uwielbiany Stwórco nasz i Panie,

Wszech?wiecie ca?y, uwielbiaj Pana w pokorze,

Dzi?kuj swemu Stwórcy, na ile ci? si? stanie,

I wys?awiaj Jego niezaj?te mi?osierdzie Bo?e.

Pójd? ziemia ca?a w swej zieleni,

Pójd? i niezg??bione morze,

Niech twa wdzi?czno?? w mi?? pie?? si? zmieni,

I ?piewa, jak wielkie jest mi?osierdzie Bo?e.

Pójd? s?o?ce pi?kne, promieniste,

Pójd?cie i przed Nim jasne zorze,

??czcie si? w jeden hymn, niech wasze g?osy czyste,

Zgodnie wy?piewuj? wielkie mi?osierdzie Bo?e.

Pójd?cie góry i doliny, szumne lasy i g?stwiny,

Pójd?cie ?liczne kwiaty w rannej porze,

Niechaj zapach wasz jedyny,

Wys?awia, wielbi, mi?osierdzie Bo?e.

Pójd?cie ziemi wszystkie, ?liczno?ci,

Którym cz?owiek nadziwi?, si? dosy? nie mo?e,

Pójd?cie wielbi? Boga w swej zgodno?ci,

Wys?awiaj?c niepoj?te mi?osierdzie Bo?e.

Pójd? pi?kno ca?ej ziemi niezatarte,

I uwielbiaj Stwórc? swego w wielkiej pokorze,

Bo wszystko jest w Jego mi?osierdziu zawarte,

Wszystko pot??nym g?osem wo?a, jak wielkie jest mi?osierdzie Bo?e.

Lecz ponad wszystkie te pi?kno?ci,

Milszym jest dla Boga uwielbieniem,

Dusza niewinna i pe?na dzieci?cej ufno?ci,

Która przez ?ask? ?ci?le jednoczy si? z Nim.(Dz 1750)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci