ZBAWIENIE
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1747.

+NIESKO?CZONA DOBRO? BO?A W ODKUPIENIU CZ?OWIEKA

Bo?e który? jednym s?owem móg? zbawi? ?wiatów tysi?ce, jedno westchnienie Jezusa uczyni?oby sprawiedliwo?ci Twojej zado??, ale Ty, o Jezu, sam podj??e? tak straszn? m?k? za nas jedynie z mi?o?ci. sprawiedliwo?? Ojca Twego, by?aby przeb?agana jednym westchnieniem twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje, s? jedynie dzie?em mi?osierdzia Twego i niepoj?tej mi?o?ci. Ty, o Panie, odchodz?c z tej ziemi, chcia?e? pozosta? z nami i pozostawi?e? Sam Siebie w Sakramencie O?tarza i otworzy?e? nam na rozcie? mi?osierdzie Swoje. Nie ma n?dzy, aby Ci? wyczerpa?a, wezwa?e? wszystkich do tej krynicy mi?o?ci, do tego ?ród?a Bo?ego zmi?owania. Tu jest przybytek Twego mi?osierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce, do Ciebie, ?ywy zdroju mi?osierdzia ci?gn? wszystkie dusze jedne, jak jelenie Twej mi?o?ci spragnione, inne - by obmy? grzechów ran?; inne - by zaczerpn?? si?y, ?yciem zm?czone. Kiedy? kona? na krzy?u w tym momencie obdarzy?e? nas ?yciem wiekuistym, pozwalaj?c Sobie otworzy? Bok Swój Naj?wi?tszy, otworzy?e? nam niewyczerpane ?ród?o mi?osierdzia Swego, da?e? nam, co mia?e? najdro?szego, to jest Krew i Wod? z Serca Swego. oto wszechmoc mi?osierdzia Twego, z niego p?ynie nam wszelka ?aska.(dz 1747)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 74 goĹ›ci