STWORZENIE LUDZI
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1743.

NIESKO?CZONA DOBRO? BO?A W STWORZENIU LUDZI

Bo?e, Który? z mi?osierdzia Swego powo?a? raczy? z nico?ci do bytu rodzaj ludzki. Z hojno?ci? go obdarzy?e? natur? i ?ask?. Lecz dobroci Twojej, jakby to nie dosy?. - Ty Panie w mi?osierdziu Swoim dajesz nam, ?ycie wiekuiste. Przypuszczasz nas do Swego szcz??cia wiekuistego i dajesz nam udzia? w Swym ?yciu wewn?trznym, a czynisz to jedynie z mi?osierdzia Swego. Tak nas darzysz ?ask? Swoj?, jedynie dlatego, ?e? dobry i pe?en mi?o?ci. Nie byli?my Ci potrzebni wcale do szcz??cia Twego, ale Ty Panie, chcesz si? podzieli? w?asnym szcz??ciem z nami. Lecz podczas próby nie wytrwa? cz?owiek; móg?by? go ukara?, jak Anio?ów wiecznym odrzuceniem, ale tu wyst?pi?o mi?osierdzie Twoje i wzruszy?y si? wn?trzno?ci Twoje lito?ci? wielk? i przyrzek?e? Sam naprawi? nasze zbawienie. Jest to niepoj?ta przepa?? Twojej lito?ci, ?e? nas nie ukara?, jak na to zas?u?yli?my; niech b?dzie uwielbione mi?osierdzie Twoje o Panie; ca?e wieki wys?awia? je b?dziemy. I zdumieli si? Anio?owie nad wielko?ci? mi?osierdzia, które? okaza? ludziom. . .(Dz 1743)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 39 goĹ›ci