Chusta z Manoppello
?ycie Ko?cio?a - Relikwie

 

Ca?un z Manoppello (w?. Volto Santo di Manoppello) – relikwia chrze?cija?ska, która znajduje si? w sanktuarium w miasteczku Manoppello we W?oszech. Na tkaninie uwieczniony jest wizerunek, który jest uwa?any za wizerunek Jezusa Chrystusa.

Volto Santo, co po w?osku znaczy ?wi?te Oblicze, jest tkanin? o wymiarach 17 cm (szeroko??) x 24 cm (d?ugo??), która od 1638 roku przechowywana i wystawiana jest w kapucy?skim ko?ciele Sanctuario di Volto Santo w obustronnie oszklonej monstrancji (obraz jest przezroczysty). Materia?, na którym znajduje si? wizerunek, to bisior, a charakteryzuje si? on tym, ?e nie da si? na nim na?o?y? pigmentu (nie da si? na nim malowa?).

Przypuszcza si?, ?e ca?un z Manoppello jest orygina?em tzw. chusty ?w. Weroniki z Bazyliki ?w. Piotra w Rzymie, którego malowana kopia znajduje si? wci?? w Watykanie. Z Rzymu zosta? wywieziony prawdopodobnie podczas Sacco di Roma w 1527 r.

 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci