Cz??? trzecia (1691-2557) ?YCIE W CHRYSTUSIE

Godno?? osoby ludzkiej ma podstaw? w stworzeniu jej na obraz i podobie?stwo Bo?e (artyku? pierwszy); wype?nia si? ona w powo?aniu jej do 356 Boskiego szcz??cia (artyku? drugi). Jest w?a?ciwe istocie ludzkiej, ?e w sposb dobrowolny d??y do tego wype?nienia (artyku? trzeci). Osoba ludzka przez swoje ?wiadome czyny (artyku? czwarty) dostosowuje si? lub nie do dobra obiecanego przez Boga i potwierdzonego przez sumienie moralne (artyku? pi?ty). Ludzie kszta?tuj? samych siebie i wzrastaj? wewn?trznie; ca?e swoje ?ycie zmys?owe i duchowe czyni? przedmiotem swojego wzrostu (artyku? szsty). Z pomoc? ?aski wzrastaj? w cnocie (artyku? sidmy), unikaj? grzechu, a je?li 1439 go pope?nili, jak syn marnotrawnylPor. ?k I 5,11-31. powierzaj? si? mi?osierdziu naszego Ojca niebieskiego (artyku? smy). W ten sposb osi?gaj? doskona?o?? mi?o?ci.

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 B?DZIESZ MI?OWA? SWEGO BLI?NIEGO 7929
2 B?DZIESZ MI?OWA? PANA BOGA SWEGO 10205
3 DZIESI?? PRZYKAZA? 10620
4 ZBAWIENIE BO?E, PRAWO I ?ASKA 7358
5 7636
6 GODNO?? OSOBY LUDZKIEJ 11663
7 ?YCIE W DUCHU ?WI?TYM 6342
8 ?YCIE W CHRYSTUSIE 7176
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości