Rodzina
Cz?owiek nie ?yje po to, ?eby umrze?, lecz by osi?gn?? ?wi?to??, a wraz z ni? szcz??liwe ?ycie wieczne. Aby to by?o mo?liwe musi najpierw w nie uwierzy?, potem go zapragn??, zat?skni? do w?asnego zbawienia, a nast?pnie podj?? trud kroczenia do osobistej ?wi?to?ci, do wzrastania poprzez samowychowanie. Jest to bodaj jedyny trud (a na pewno podstawowy), w pokonywaniu ktrego cz?owieka nie mo?na (i nie wolno) zast?pi?. Ka?dy musi go podj?? osobi?cie. Co wi?cej, prba takiego zast?pienia by?aby krzywd?, poniewa? ten trud jest niezb?dny do osobowego wzrostu.
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 czasnabiblie.pl 2054
2 Gloria Polo - Trafiona przez piorun 3536
3 Gloria Polo - Trafiona przez piorun 3459
4 Gloria Polo - Trafiona przez piorun 4433
5 Czy?ciec, przez cierpienie do prawdziwej mi?o?ci 67516
6 Dziecko zagro?one 17979
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości