Modlitewnik
 • Modlitwy do Matki Bo?ej

  Pod Twoj? obron?, Witaj Krlowo, Zdrowa? Maryjo (Pozdrowienie Anielskie), Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, Akt oddania si? Niepokalanemu Pocz?ciu, Akt Osobistego Oddania si? Matce Bo?ej, Modlitwa o odnow? moraln? narodu, Modlitwa do Matki Bo?ej R?a?cowej, O doskona?e nabo?e?stwo do Matki Bo?ej, Modlitwa do Matki Bo?ej o wytrwanie w dobrym, Modlitwa do Matki Bo?ej o szcz??liw? ?mier?, Anio? Pa?ski, Ave Maria, Modlitwa do Matki Boskiej Cz?stochowskiej

 • Koronki i Nowenny

  Koronka do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa, Koronka do Mi?osierdzia Bo?ego, Koronka do Matki Bo?ej Mi?osierdzia, Koronka do ?w. Jzefa
  Nowenna do Dzieci?tka Jezus, Nowenna ku czci M.B. Fatimskiej, Nowenna do ?w. Judy Tadeusza
  Nowenna do ?w. ojca Pio, Nowenna do Matki Bo?ej Szkaplerznej, Nowenna do Mi?osierdzia Bo?ego Nowenna do Naj?wi?tszego Serca Jezusowego

 • Modlitwy codzienne

  Ojcze nasz (Modlitwa Pa?ska), Zdrowa? Maryjo (Pozdrowienie Anielskie), Wyznanie wiary (Sk?ad Apostolski), Wyznanie wiary (Credo), Regina caeli, Anio? Pa?ski, Modlitwy przy posi?kach, Aniele Bo?y Pod Twoj? obron? ...

 • Ma?y katechizm

  Sk?ad Apostolski Wyznanie wiary (Credo) Dziesi?? Przykaza? Bo?ych Dwa przykazania mi?o?ci G?wne prawdy wiary Siedem sakramentw ?wi?tych Cztery cnoty g?wne Modlitwa Pa?ska Pozdrowienie anielskie Ostateczne rzeczy cz?owieka Siedem grzechw g?wnych Najprzedniejsze dobre uczynki Uczynki mi?osierne co do duszy Uczynki mi?osierne co do cia?a Pi?? przykaza? ko?cielnych Osiem b?ogos?awie?stw Grzechy wo?aj?ce o pomst? do nieba Grzechy przeciw Duchowi ?wi?temu Grzechy cudze Uczynki mi?osierne co do cia?a Akt nadziei Akt mi?o?ci Akt wiary Akt ?alu Warunki Sakramentu Pokuty Trzy Cnoty Boskie (teolidalne) Cztery cnoty g?owne (kardynalne)

 • Litanie

  Litania (?ac. 'litania' pochodzi z gr. s?owa '????????' b?aganie od 'lit?' pro?ba, modlitwa) ? jedna z form modlitwy, u?ywana w liturgii ko?cio?w chrze?cija?skich, wyra?aj?ca b?aganie, czy te? pro?b? o pomoc osb boskich lub ?wi?tych. Litania mo?e by? odmawiana lub ?piewana. Charakteryzuje si? tym, ?e na "zawo?anie" osoby prowadz?cej, lud daje jednakow? odpowied?, np. Kyrie eleison lub Mdl si? za nami. Zwykle w ko?ciele litani? odmawia si? przy wystawionym Naj?wi?tszym Sakramencie.

 • Pie?ni i ?piewy

  Jeden chleb, Jest zak?tek na tej ziemi, Rota, Czekam na ciebie, Bo?e, co? Polsk?, Maryjo, ?liczna Pan, Dzi?kujemy Ci, Ojcze nasz, Apel Jasnogrski, Id?cie na ca?y ?wiat, Krzy?u ?wi?ty, nade wszystko, O Panie, Ty nam dajesz, Oto jest dzie?, Chrystus Pan, karmi nas, Skosztujcie i zobaczcie, Alleluja! Niech zabrzmi Panu, Budujemy Ko?ci? Bo?y, Lud Twj Panie, Panie dobry jak chleb, Dzi?ki, o Panie, Niechaj z nami b?dzie Pan, Ty wyzwoli?e? nas Panie, Krzy?u Chrystusa, O Panie, Ty nam dajesz, Otwrzcie serca, Nawr? si? ludu, To przykazanie, Przyjd? Duchu ?wi?ty, Ty? w wieczerniku, Bogarodzico, Bo?a rado?? jak rzeka, Chc? przest?pi? Jego prg, Witaj Krlowo,

 • Kol?dy

  Cicha noc Do szopy, hej pasterze, Bracia patrzcie jeno Bg si? rodzi, Ach ubogi ??obie, Anio? pasterzom mwi?, Gdy si? Chrystus rodzi, Gdy ?liczna Panna, Dzisiaj w Betlejem, M?drcy ?wiata monarchowie, Dok?d tak ?piesz? Krlowie, W ??obie le?y, M?drcy ?wiata monarchowie, Hej, w Dzie? Narodzenia, Oj malu?ki, malu?ki, Hej bracia czy ?picie, Pasterze mili Jezusa, Narodzonego wszyscy witajmy, Dzieci?tko si? narodzi?o, Przylecieli anio?kowie, Pjd?my wszyscy do stajenki, Narodzi? si? Jezus Chrystus, Z narodzenia Pana, Witaj Jezu ukochany, Lulaj?e Jezuniu, Jezus malusie?ki, W?rd nocnej ciszy, W Dzie? Bo?ego Narodzenia, O gwiazdo Betlejemska Mizerna, cicha, Tryumfy Krla Niebieskiego, Przybie?eli do Betlejem, Ju? noc okrywa ?wiat, Narodzi? si? nam Zbawiciel, Na sianeczku, Nie by?o miejsca dla Ciebie, Nowy Rok bie?y, Za?nij dziecino, Rozkwitn??a si? lilija.


 • Gorzkie ?ale, Droga Krzy?owa

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości