Cudowny Medalik - Najs?ynniejszy Medalik ?wiata

W roku 1830 siostrze ?w. Katarzynie Labouré, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Pary?u, ukaza?a si? Naj?wi?tsza Maryja Panna i poleci?a jej rozpowszechni? Cudowny Medalik na ?wiecie.
- Moja córko, Pan Bóg chce ci powierzy? pewn? misj? - powiedzia?a Maryja do ?w. Katarzyny w nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku. Cztery miesi?ce pó?niej - 27 listopada - Niepokalana przyby?a, aby jej wyja?ni? na czym ta misja ma polega?.
W sobot? przed pierwsz? niedziel? adwentu, ?w. Katarzyna Labouré podczas wieczornego rozmy?lania, ujrza?a Naj?wi?tsz? Dziewic? obok obrazu ?w. Józefa. Maryja sta?a, odziana w czerwonawo po?yskuj?c? bia?? szat?. G?ow? Jej okrywa? bia?y welon, spadaj?cy a? do stóp po obu stronach. Czo?o Jej zdobi?a obszyta drobn? koronk? opaska, ?ci?le przylegaj?ca do w?osów. Matka Bo?a mia?a ods?oni?t? Twarz, a pod Jej nogami by?a kula ziemska. W r?kach Maryja trzyma?a drug? kul? ziemsk? ? symbol wszech?wiata. Czytaj ca?o??...

 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 67 goĹ›ci