Akt oddania si? Bo?enu Mi?osierdziu
Bo?e Mi?osierdzie - Jezu Ufam Tobie

  Jezu Ufam Tobie!

O najmi?osierniejszy Jezu, Twoja dobro? jest niesko?czona, a skarby ?ask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu mi?osierdziu, które jest ponad wszystkie dzie?a Twoje. Oddaj? si? Tobie ca?kowicie i bez zastrze?e?, a?eby w ten sposób móc ?y? i d??y? do chrze?cija?skiej doskona?o?ci. Pragn? szerzy? Twoje mi?osierdzie poprzez spe?nianie dzie? mi?osierdzia, tak wobec duszy, jak i cia?a, zw?aszcza staraj?c si? o nawrócenie grzeszników, nios?c pociech? potrzebuj?cym pomocy, chorym i strapionym. Strze? mnie wi?c, o Jezu, jako w?asno?ci swojej i chwa?y swojej. Jakkolwiek czasami dr?? ze strachu, u?wiadamiaj?c sobie s?abo?? moj?, to jednocze?nie mam bezgraniczn? ufno?? w Twoje mi?osierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu niesko?czon? g??bi? Twego mi?osierdzia, zaufali Mu i wys?awiali Je na wieki.
Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 45 goĹ›ci