Wprowadzenie
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? pierwsza (26-1065) WYZNANIE WIARY

 

"WIERZ?" - "WIERZYMY" (26-184)

WYZNANIE WIARY

Dzia? pierwszy

"WIERZ?" - "WIERZYMY"

 

26 Gdy wyznajemy nasz? wiar?, zaczynamy od s?ów: "Wierz?" lub "Wierzymy". Dlatego wyk?ad wiary Ko?cio?a wyznawanej w Credo, celebrowanej w liturgii oraz prze?ywanej w praktykowaniu przykaza? i w modlitwie, zaczynamy od pytania, co to znaczy "wierzy?". Wiara jest odpowiedzi? cz?owieka dan? Bogu, który mu si? objawia i udziela, przynosz?c równocze?nie obfite ?wiat?o cz?owiekowi poszukuj?cemu ostatecznego sensu swego ?ycia. Rozwa?ymy wi?c najpierw to poszukiwanie Boga przez cz?owieka (rozdzia? pierwszy), nast?pnie Objawienie Bo?e, przez które Bóg wychodzi naprzeciw cz?owiekowi (rozdzia? drugi), wreszcie odpowied? wiary (rozdzia? trzeci).

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 32 goĹ›ci