Przybie?eli do Betlejem
Modlitewnik - Kol?dy


Przybie?eli do Betlejem pasterze, 
graj?c skocznie Dzieci?teczku na lirze. 
Chwa?a na wysoko?ci,
Chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi. 

Oddawali swe uk?ony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Bo?e! 
Chwa?a na wysoko?ci,
Chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi. 

Anio? Pa?ski sam og?osi? te dziwy, 
których oni nie s?yszeli, jak ?ywi.
Chwa?a na wysoko?ci,
Chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.
 
Dziwili si? napowietrznej muzyce 
i my?leli, co to b?dzie za Dzieci?? 
Chwa?a na wysoko?ci,
Chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi. 

Oto Mu si? wó? i osio? k?aniaj?, 
Trzej Królowie podarunki oddaj?. 
Chwa?a na wysoko?ci,
Chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi. 

I Anieli gromadami pilnuj?, 
Panna czysta wraz z Józefem piastuj?. 
Chwa?a na wysoko?ci,
Chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi.
 
Poznali Go Mesyjaszem by? prawym, 
Narodzonym dzisiaj Panem ?askawym. 
Chwa?a na wysoko?ci,
Chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi. 

My Go tak?e Bogiem, Zbawc? ju? znamy 
i z ca?ego serca wszyscy kochamy. 
Chwa?a na wysoko?ci,
Chwa?a na wysoko?ci,
a pokój na ziemi. 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 89 goĹ›ci