Modlitewnik - Kol?dy


Tryumfy Króla niebieskiego
zst?pi?y z nieba wysokiego. 
Pobudzi?y pasterzów, 
dobytku swego stró?ów... ?piewaniem. 

Chwa?a b?d? Bogu w wysoko?ci, 
a ludziom pokój na nisko?ci. 
Narodzi? si? Zbawiciel, 
dusz ludzkich Odkupiciel... na ziemi. Zrodzi?a Maryja Dziewica
wiecznego Boga bez rodzica, 
by nas z piek?a wybawi?, 
a w niebieskich postawi?... pa?acach. 

Pasterze w podziwieniu staj?, 
tryumfu przyczyn? badaj?, 
co si? nowego dzieje, 
?e tak ?wiat?o?? ja?nieje... nie wiedz?. 

?e to Bóg, gdy si? dowiedzieli, 
swej trzody w polu podbie?eli, 
spiesz?c na powitanie
Do Betlejemskiej stajni... Dzieci?tka. 

Niebieskim ?wiat?em o?wieceni, 
pokornie przed Nim uni?eni, 
Bogiem Go by? prawdziwym
z serca afektem ?ywym... wyznaj?.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 47 goĹ›ci