Litania do ?w. Antoniego
Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
?wi?ty Antoni Padewski, 
?wi?ty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieci?tka Jezus,
?wi?ty Antoni, s?ugo Matki Niepokalanej,
?wi?ty Antoni, wierny s?ugo ?wi?tego Franciszka,
?wi?ty Antoni, m??u ?wi?tej modlitwy,
?wi?ty Antoni, per?o ubóstwa,
?wi?ty Antoni, lilio czysto?ci,
?wi?ty Antoni, obrazie pos?usze?stwa,
?wi?ty Antoni, mi?o?niku ?ycia ukrytego,
?wi?ty Antoni, gardz?cy chwa?? ziemsk?,
?wi?ty Antoni, wzorze mi?o?ci Bo?ej,
?wi?ty Antoni, zwierciad?o cnoty,
?wi?ty Antoni, kap?anie wed?ug Serca Bo?ego,
?wi?ty Antoni, za wiar? gotów na m?cze?stwo,
?wi?ty Antoni, filarze Ko?cio?a ?wi?tego,
?wi?ty Antoni, apostole dusz ludzkich,
?wi?ty Antoni, bojowniku wiary,
?wi?ty Antoni, nauczycielu prawdy,
?wi?ty Antoni, pot??ny kaznodziejo Ewangelii,
?wi?ty Antoni, nawracaj?cy grzeszników,
?wi?ty Antoni, pogromco wyst?pków,
?wi?ty Antoni, aniele pokoju,
?wi?ty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,
?wi?ty Antoni, zwyci?zco serc,
?wi?ty Antoni, opiekunie uci?nionych,
?wi?ty Antoni, postrachu z?ych duchów,
?wi?ty Antoni, wskrzeszaj?cy umar?ych,
?wi?ty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,
?wi?ty Antoni, chwalebny cudotwórco,
?wi?ty Antoni, ?wi?ty ca?ego ?wiata,
?wi?ty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,
?wi?ty Antoni, wesele dworu niebieskiego,
?wi?ty Antoni, drogi u Boga nasz po?redniku. 
Przyk?adowy obraz 
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - przepu?? nam Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - wys?uchaj nas Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - zmi?uj si? nad nami.


V: Módl si? za nami ?wi?ty Antoni.
R: Aby?my si? stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si?: Niech pomo?e ludowi Twojemu, prosimy Ci?, Panie przezacnego wyznawcy Twego, b?ogos?awionego Antoniego, nabo?na i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym ?wiecie Twej ?aski godnymi uczyni?, a w przysz?ym wieczn? rado?? darowa?. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 42 goĹ›ci