Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
?wi?ta Maryjo, Królowo Anielska, 
?wi?ty Aniele, stró?u mój,
?wi?ty Aniele, przewodniku mój,
?wi?ty Aniele, doradco mój,
?wi?ty Aniele, opiekunie mój,
?wi?ty Aniele, mi?o?niku mój,
?wi?ty Aniele, duchowy bracie mój,
?wi?ty Aniele, nauczycielu mój,
?wi?ty Aniele, pasterzu mój,
?wi?ty Aniele, pomocniku mój,
?wi?ty Aniele, pocieszycielu mój,
?wi?ty Aniele, patronie mój,
?wi?ty Aniele, obro?co mój,
?wi?ty Anie1e, wodzu mój,
?wi?ty Aniele, zachowawco mój,
?wi?ty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
?wi?ty Aniele, o?wiecicielu mój. 
Przyk?adowy obraz  
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - przepu?? nam, Panie
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - wys?uchaj nas, Panie
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - zmi?uj si? nad nami, Panie.


Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.

V. Anio?om swoim Bóg rozkaza? o tobie.
R. Aby ci? strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie, wys?uchaj modlitwy nasze
R. A wo?anie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy si?: Bo?e, który w niewymownej dobroci Swojej ?wi?tych Anio?ów dla naszej obrony pos?a? raczysz, daj nam, pokornie Ci? prosimy, aby?my opiek? ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli si? wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

?w. Michale Archaniele, bro? nas w walce, aby?my nie zgin?li w dniach straszliwego s?du. ?wi?ty Michale, pierwszy obro?co królestwa Chrystusowego, módl si? za nami!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 50 goĹ›ci