Litania do Dzieci?tka Jezus
Modlitewnik - Litanie

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieci?tko Jezus - us?ysz nas.
Dzieci?tko Jezus - wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata, Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty, Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
Boskie Dzieci?tko, prawdziwy Synu Boga, 
Boskie Dzieci?tko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieci?tko, S?owo, które sta?o si? cia?em,
Boskie Dzieci?tko, m?dro?ci Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieci?tko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieci?tko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieci?tko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieci?tko, Królu Anio?ów,
Boskie Dzieci?tko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieci?tko, które? sobie obra?o za mieszkanie ubo?uchn? stajenk?, 
z?óbek za kolebk?, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieci?tko, które królowie uznali ?wiat?o?ci? i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieci?tko, skarbniku ?ask Boskich,
Boskie Dzieci?tko, ?ród?o ?wi?tej mi?o?ci. 
Przyk?adowy obraz
 
 
B?d? nam mi?o?ciw, przepu?? nam, Boskie Dzieci?tko.
B?d? nam mi?o?ciw, w ys?uchaj nas, Boskie Dzieci?tko.
B?d? nam mi?o?ciw, wybaw nas, Boskie Dzieci?tko.
 
Od niewoli grzechowej, 
Od z?o?ci ?wiatowej,
Od po??dliwo?ci cia?a,
Od pychy ?ywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie si? Twoje,
Przez ofiarowanie si? Twoje,
Przez niewinno?? Twoj?,
Przez prostot? Twoj?,
Przez pos?usze?stwo Twoje,
Przez ?agodno?? Twoj?,
Przez pokor? Twoj?,
Przez mi?o?? Twoj?. 
Przyk?adowy obraz 
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Dzieci?tko Jezus
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Dzieci?tko Jezus
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami, Dzieci?tko Jezus


K. B?d? si? radowa? w Panu.
W. B?d? si? weseli? w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy si?: Panie Jezu, który z mi?o?ci ku nam przybra?e? posta? Dzieci?tka, ubo?uchnego i upokorzonego w ??óbku, uwielbiamy Ci? i wraz z m?drcami ofiarujemy Ci z?oto gor?cej mi?o?ci oraz kadzid?o ?ywej modlitwy; u?wi?? nasze serca, jak niegdy? u?wi?ci?e? serca ubogich pasterzy, aby?my Ci zawsze wiernie s?u?yli i nigdy nie przestawali wielbi?. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 35 goĹ›ci