Litania do Naj?wi?tszej Maryii Panny - Loreta?ska
Modlitewnik - Litanie
 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.

?wi?ta Maryjo
?wi?ta Bo?a Rodzicielko,
?wi?ta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko ?aski Bo?ej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Matko Ko?cio?a,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno ws?awiona,
Panno mo?na,
Panno ?askawa,
Panno wierna,
Zwierciad?o sprawiedliwo?ci,
Stolico m?dro?ci,
Przyczyno naszej rado?ci
Przybytku Ducha ?wi?tego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku s?awny pobo?no?ci,
Ró?o duchowa,
Wie?o Dawidowa,
Wie?o z ko?ci s?oniowej,
Domie z?oty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomo?enie wiernych,
Królowo Anio?ów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Aposto?ów,
Królowo M?czenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic
Królowo Wszystkich ?wi?tych,
Królowo bez zmazy pierworodnej pocz?ta,
Królowo wniebowzi?ta,
Królowo Ró?a?ca ?wi?tego,
Królowo Rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Królowo ?wiata.
Przyk?adowy obraz      

Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.


Antyfona

Pod Twoj? obron? uciekamy si? ?wi?ta Bo?a Rodzicielko,
naszymi pro?bami racz nie gardzi? w potrzebach naszych,
ale od wszelakich z?ych przygód racz nas zawsze wybawia?,
Panno chwalebna i b?ogos?awiona. O Pani nasza, Or?downiczko nasza,
Po?redniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

K. Módl si? za nami, ?wi?ta Bo?a Rodzicielko.
W. Aby?my si? stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 51 goĹ›ci