Wyznanie wiary (Sk?ad Apostolski)
Modlitewnik - Modlitwy codzienne

 

Wierz? w Boga Ojca Wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który si? pocz?? z Ducha ?wi?tego, narodzi? si? z Maryi Panny, um?czon pod Ponckim Pi?atem, ukrzy?owan, umar? i pogrzebion, zst?pi? do piekie?, trzeciego dnia zmartwychwsta?, wst?pi? na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmog?cego, stamt?d przyjdzie s?dzi? ?ywych i umar?ych. Wierz? w Ducha ?wi?tego, ?wi?ty Ko?ció? powszechny, ?wi?tych obcowanie, grzechów odpuszczenie, cia?a zmartwychwstanie, ?ywot wieczny. 
  
Amen

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 62 goĹ›ci