Koronka do Matki Bo?ej Mi?osierdzia
Modlitewnik - Koronki i Nowenny

Koronka do Matki Bo?ej Mi?osierdzia

Koronka sk?ada si? z trzech dziesi?tków

Na pocz?tku:
"Witaj Królowo" (Salve Regina)
Witaj Królowo, Matko mi?osierdzia,
?ycie, s?odyczy i nadziejo nasza witaj.
Do Ciebie wo?amy wygna?cy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, j?cz?c i p?acz?c
na tym ?ez padole.
Przeto, Or?downiczko nasza,
one mi?osierne oczy Twoje na nas zwró?.
A Jezusa, b?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego
po tym wygnaniu nam oka?.
O ?askawa, o lito?ciwa, o s?odka
Panno Maryjo.

Na du?ych paciorkach:
Maryjo, Matko ?aski i Matko Mi?osierdzia, bro? nas od nieprzyjació?
i przyjmij w godzin? ?mierci.

Na ma?ych paciorkach:
Maryjo, Matko Mi?osierdzia, upro? nam mi?osierdzie u Syna swojego.

Na zako?czenie:
Najmi?osierniejsza Matko, otwierasz przed nami szeroko swe ramiona i wyci?gasz r?ce pe?ne wszelkich ?ask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzy? wszystkim, czego potrzebujemy. Zach?ceni t? dobroci? z ufno?ci? zwracamy si? do Ciebie.
Upro? nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym mo?nym po?rednictwem, aby?my strzegli czysto?ci i niewinno?ci, wiernie i wytrwale piel?gnowali dzieci?c? mi?o?? ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do ?wiat?o?ci wiecznej. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 21 goĹ›ci