Regina caeli
Modlitewnik - Modlitwy codzienne

 

Królowo nieba, wesel si?, Alleluja, bo Ten, którego? nosi?a, Alleluja, zmartwychwsta?, jak powiedzia?, Alleluja, módl si? za nami do Boga, Alleluja.

     K. Raduj si? i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

     W. Bo zmartwychwsta? Pan prawdziwie, Alleluja.

     K. Módlmy si?; Bo?e, który? raczy? uweseli? ?wiat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, aby?my przez Jego Rodzicielk?, Maryj? Pann?, dost?pili rado?ci ?ycia wiecznego. Przez tego? Chrystusa, Pana naszego.

     W. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 152 goĹ›ci