Anio? Pa?ski
Modlitewnik - Modlitwy codzienne


Anio? Pa?ski zwiastowa? Pannie Maryi i pocz??a z Ducha ?wi?tego.

Zdrowa? Maryjo...

Oto ja s?u?ebnica Pa?ska, niech mi si? stanie wed?ug s?owa Twego.

Zdrowa? Maryjo...

A S?owo sta?o si? cia?em, i zamieszka?o mi?dzy nami.

Zdrowa? Maryjo...

Módl si? za nami, ?wi?ta Bo?a Rodzicielko.
Aby?my si? stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si?: Bo?e, przez zwiastowanie anielskie poznali?my wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Ci?, wlej w nasze serca swoj? ?ask?, aby?my przez Jego m?k? i krzy? zostali doprowadzeni do chwa?y zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
  
Amen


Po ?acinie:
Angelus Domini (Anio? Pa?ski)

Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria, gratia plena...

Ecce ancilla Domini,
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria, gratia plena...

Et Verbum caro factum est,
Et habitavit in nobis.
Ave, Maria, gratia plena...

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci