Modlitewnik - Kol?dy


Bóg si? rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obna?ony
Ogie? krzepnie, blask ciemnieje, ma granice - Niesko?czony
Wzgardzony - okryty chwa??, ?miertelny - król nad wiekami
A S?owo Cia?em si? sta?o i mieszka?o mi?dzy nami

Có? masz, niebo, nad ziemiany, Bóg porzuci? szcz??cie twoje,
Wszed? miedzy lud ukochany, dziel?c z nim trudy i znoje
Niema?o cierpia?, niema?o, ?e?my byli winni sami
S?owo Cia?em si? sta?o i mieszka?o mi?dzy nami

W n?dznej szopie urodzony, ??ób Mu za kolebk? dano
Có? jest, czym by? otoczony ? Byd?o, pasterze i siano
Ubodzy, was to spotka?o, wita? Go przed bogaczami
S?owo Cia?em si? sta?o i mieszka?o mi?dzy nami

Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, b?ogos?aw ojczyzn? mi??!
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej si?? Sw? si??
Dom nasz i maj?tno?? ca?a, i wszystkie wioski z miastami
A S?owo Cia?em si? sta?o i mieszka?o mi?dzy nami

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 46 goĹ›ci