Modlitwy po spowiedzi
?ycie Ko?cio?a - Sakrament pokuty


MODLITWY PO SPOWIEDZI
POSTANOWIENIE POPRAWY

Panie Bo?e, który odnowi?e? nas na podobie?stwo swojego Syna, spraw, aby?my doznawszy mi?osierdzia ?wiadczyli w?ród ?wiata o Twojej mi?o?ci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przyrzekam, mój Jezu, ?e uczyni? wszystko, bym Ci? nie zasmuca? grzechami. Duchu ?wi?ty, dopomó? mi, bym zachowa? czyst? dusz? i unika? grzechu. Amen.

Dzi?kuj? Ci, Panie Jezu Chryste, za ?ask? pojednania z Tob?. Daj mi jeszcze odwag? i moc, bym umia? przeprosi?, naprawi? i zado??uczyni? moim bliskim to wszystko, czym ich skrzywdzi?em. Amen.

Dzi?ki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów Ty wiesz ?e pomimo moich upadków kocham Ci? i 
chc? by? z Tob?. Dzi?kuj? Ci za ?ask? sakramentaln?, która mnie umacnia do walki z grzechem. 
Amen.

PSALM 8

O Panie, nasz Bo?e, 
jak przedziwne jest Twoje imi? po ca?ej ziemi! 
Ty? swój majestat wyniós? nad niebiosa. 
Sprawi?e?, ?e nawet usta dzieci i niemowl?t oddaj? Cichwa??, 
na przekór Twym przeciwnikom, 
aby poskromi? nieprzyjaciela i wroga. 
Gdy patrz? na Twe niebo, dzie?o palców Twoich, 
ksi??yc i gwiazdy, które? Ty utwierdzi?: 
czym jest cz?owiek, ?e o nim pami?tasz, 
i czym syn cz?owieczy, ?e si? nim zajmujesz? 
Uczyni?e? go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 
chwa?? i czci? go uwie?czy?e?. 
Obdarzy?e? go w?adz? nad dzie?ami r?k Twoich; 
z?o?y?e? wszystko pod jego stopy: 
owce i byd?o wszelakie, a nadto i polne stada, 
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza. 
O Panie, nasz Panie, 
jak przedziwne Twe imi? po ca?ej ziemi!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci