Spowied? ?wi?ta
?ycie Ko?cio?a - Sakrament pokuty


SPOWIED? ?WI?TA

Ukl?knij i pozdrów ksi?dza s?owami: 
Niech b?dzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Nast?pnie prze?egnaj si?:
W imi? Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego. Amen. 
Ksi?dz uczyni nad tob? znak krzy?a, mówi?c:
Bóg niech b?dzie w twoim sercu, aby? skruszony w duchu wyzna? swoje grzechy.
Odpowiedz:
Amen.
 
Przedstaw si?: 
Jestem... (kawalerem, pann?, ojcem, matk? itp.).
Ostatni raz spowiada?em si?... 
Rozgrzeszenie otrzyma?em... (albo. nie otrzyma?em 
Pokut? odprawi?em... (albo: nie odprawi?em).
Na ostatniej spowiedzi zapomnia?em wyzna? ?e...(je?li zapomnia?e? jaki? grzech ci??ki)
Od ostatniej spowiedzi obrazi?em Pana nast?puj?cymi grzechami:

Wyznaj teraz swoje grzechy.
Zako?cz wyznawanie grzechów s?owami:

Wi?cej grzechów nie pami?tam, za wszystkie szczerze z mi?o?ci do Boga ?a?uj? i postanawiam si? z nich poprawi?. Prosz? Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o nauk? i zbawienn? pokut?.
Ksi?dz mo?e pouczy? spowiadaj?cego si?, a nast?pnie naznacza pokut? I udziela rozgrzeszenia:

BÓG, OJCIEC MI?OSIERDZIA,
KTÓRY POJEDNA? ?WIAT ZE SOB? 
PRZEZ ?MIER? I ZMARTWYCHWSTANIE
SWEGO SYNA
I ZES?A? DECHA ?WI?TEGO
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW
NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA
I POKOJU PRZEZ POS?UG? KO?CIO?A
JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY
IMI? OJCA I SYNA, I DUCHA ?WI?TEGO

Odpowiedz:
Amen.

Nast?pnie ksi?dz mo?e jeszcze doda?:
Wys?awiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:
Bo Jego mi?osierdzie trwa na wieki.

Ksi?dz odpowie:
Id? w pokoju.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 42 goĹ›ci