GODZINA MI?OSIERDZIA
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

1058.

?W. FAUSTYNA ODPRAWIA?A OWOCNIE GODZINE MI?OSIERDZIA

+ O godzinie trzeciej modli?am si? krzy?em za ?wiat ca?y. Jezus ju? ko?czy? Swe ?miertelne ?ycie, s?ysza?am Jego siedem s?ów, potem spojrza? si? na mnie i rzek?: umi?owana córko Serca Mojego, ty? jest Mi och?od? w?ród strasznych m?k.(Dz 1058)

1319.

W ?MIERCI PANA JEZUSA WYTRYSN??O JEGO MI?OSIERDZIE

Skona?e? Jezu, ale zdrój ?ycia wytrysn?? dla dusz i otworzy?o si? morze mi?osierdzia dla ?wiata ca?ego. O zdroju ?ywota, niezg??bione mi?osierdzie Bo?e, ogarnij ?wiat ca?y i wylej si? na nas.(Dz 1319)

 

1320.

GODZINA MI?OSIERDZIA

- O trzeciej godzinie b?agaj Mojego mi?osierdzia szczególnie dla grzeszników, i cho? przez krótki moment zag??biaj si? w Mojej M?ce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego mi?osierdzia dla ?wiata ca?ego. Pozwol? ci wnikn?? w Mój ?miertelny smutek, w tej godzinie nie odmówi? duszy niczego, która Mnie prosi przez M?k? Moj?....(Dz 1320)

1572.

PAN JEZUS WZYWA ?W. FAUSTYN? DO PAMIECI O GODZINIE MI?OSIERDZIA

Przypominam ci córko Moja, ?e ile razy us?yszysz, jak zegar bije trzeci? godzin?, zanurzaj si? ca?a w mi?osierdziu Moim, uwielbiaj?c i wys?awiaj?c je, wzywaj jego wszechmocy dla ?wiata ca?ego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zosta?o na o?cie? otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie sta?a si? ?aska dla ?wiata ca?ego ? mi?osierdzie zwyci??y?o sprawiedliwo??. Córko Moja, staraj si? w tej godzinie odprawia? drog? krzy?ow?, o ile ci na to obowi?zki pozwol?, a je?eli nie mo?esz odprawi? drogi krzy?owej, to przynajmniej wst?p na chwil? do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pe?ne mi?osierdzia w Naj?wi?tszym Sakramencie, a je?eli nie mo?esz wst?pi? do kaplicy, pogr?? si? w modlitwie tam, gdzie jeste?, chocia? przez króciutk? chwil?. ??dam czci dla mi?osierdzia Mojego, od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo da?em ci najg??biej pozna? t? tajemnic?.(Dz 1572)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 66 goĹ›ci